Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το έγγραφο: "Σχέδιο Δράσης και Εργαλειοθήκη για την

Στις 24Μαρτίου  2020ημέραΤρίτηκαι  ώρα 10.00π.μ.,  θα  γίνει  η τελετή ορκωμοσίαςτων νέων διδακτόρων, αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Ζωντανή μετάδοση του μαθήματος "Δίκαιο και Θεσμοί την Οικονομικής-Νομισματικής Ένωσης"

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναβάθμιση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία έλαβε χώρα από τις 20 ως τις 22 Φεβρουαρίου 2020.

 

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα είναι εκτός λειτουργίας στις 20 και 21 Φεβρουαρίου λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης.

ΣΖωντανή μετάδοση Ημερίδας με Εργαστήριο "Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων στην Κοινωνική Έρευνα"

ITE : Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο, Κεντρικό Κτήριο

Η2Β HUB : Κορωναίου 14, Ηράκλειο 3ος Όροφος

Πληροφορίες

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) θα υποβάλει στις 6 Φεβρουαρίου την πρόταση του στο Google Summer of Code.

Pages