Στις 24Μαρτίου  2020ημέραΤρίτηκαι  ώρα 10.00π.μ.,  θα  γίνει  η τελετή ορκωμοσίαςτων νέων διδακτόρων, αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Λόγω της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγητή Γ. Μ. Κοντάκη,με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και την εξ αποστάσεως (ηλεκτρονική) συμμετοχή των πτυχιούχων σε  αυτήν.Η  ως  άνω  διαδικασία  τελεί  υπό  τους  όρους  και  προϋποθέσεις  της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Π. Τσακαλίδης, θα συμμετέχει διαδικτυακά  καθώς  και  ο  Πρόεδρος  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Ηρακλείου,  Χ. Βαβουρανάκης,  όπου  θα  απονείμει  το  καθιερωμένο  «Βραβείο  Αριστείας»  στον πρώτο σε βαθμολογία από τους αποφοιτούντεςτης Ιατρικής Σχολής.

Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από τις υπηρεσίες βίντεο του Πανεπιστημίου Κρήτης με τη υποστήριξη της Ομάδας Επικοινωνίας και Συνεργασίας του Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ. Για την παρακολούθηση επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο http://video.ucnet.uoc.gr/live/show/240

 

Τεχνολογικά Νέα

Επισυνάπτεται το Σχέδιο Δράσης και η Εργαλειοθήκη για την Υποστήριξη Τηλεδιδασκαλίας, Τηλεργασίας και Τηλεσυνεργασίας όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Στις 24Μαρτίου  2020ημέραΤρίτηκαι  ώρα 10.00π.μ.,  θα  γίνει  η τελετή ορκωμοσίαςτων νέων διδακτόρων, αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.  Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τις υπηρεσίες βίντεο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επισυνάπτεται σχέδιο υποστήριξης, μέσω ΤΠΕ,  των Διδακτικών και Διοικητικών Διαδικασιών του Ιδρύματος.

 

Ζωντανή μετάδοση του μαθήματος "Δίκαιο και Θεσμοί την Οικονομικής-Νομισματικής Ένωσης" του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

 

 

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναβάθμιση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία έλαβε χώρα από τις 20 ως τις 22 Φεβρουαρίου 2020.