Στο πλαίσιο του έργου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού προκηρύσσονται Βραβεία Ανοιχτού Λογισμικού. Στόχος είναι, η βράβευση των καλύτερων συνεισφορών σε έργα ανοιχτού λογισμικού από μαθητές και φοιτητές/σπουδαστές που έχουν εκπαιδευτεί και υποστηριχθεί από Μονάδες Αριστείας και θα αφορούν τις δέκα (10) θεματικές περιοχές των Μονάδων (Μεταφορές–Ναυτιλία, Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Αγροτική Ανάπτυξη–Περιβάλλον, Βασικές Εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Πολιτισμός, Δημόσια Διοίκηση-Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Τουρισμός).

Στα Βραβεία, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι συμμετείχαν στον 3ο εκπαιδευτικό κύκλο σε μία από τις 9 Μονάδες Αριστείας και έχουν συνεισφέρει στην ανάπτυξη, παραμετροποίηση ή/και ελληνοποίηση ανοιχτού λογισμικού.

Όποιος επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση για τα βραβεία θα συμπληρώσει φόρμα με τα παρακάτω στοιχεία:

1.Βιογραφικό

2.Μονάδα Αριστείας που συμμετέχει ή αφορά το έργο

3.Τίτλος έργου

4.Περιγραφή της συνεισφοράς

5.Σύνδεσμος στο αποθετήριο με τη συγκεκριμένη συνεισφορά

6.Σύνδεσμος προς το κεντρικό δικτυακό τόπο του έργου που έχει γίνει η συνεισφορά

Το βιογραφικό που θα υποβληθεί με την ΑΙΤΗΣΗ θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο europass στο https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose και να περιλαμβάνει συνδέσμους (URLs) με ότι σχετικό σε δημόσια αποθετήρια, πχ github.

Η επιλογή των σημαντικότερων συνεισφορών θα πραγματοποιηθεί από ειδικές ομάδες αξιολογητών.

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

  • η σπουδαιότητα του έργου (30 %)
  • το είδος και ποιότητα συνεισφοράς (35 %)
  • η ποσότητα συνεισφοράς (σε κείμενο ή/και γραμμές κώδικα) (35 %)

 

Το βραβείο είναι 1.000 ευρώ και είναι αποκλειστικά προσωπικό. Σε περίπτωση συνεργασίας δύο ή περισσοτέρων ατόμων για την συνεισφορά σε έργο ΕΛ/ΛΑΚ θα χορηγείται μόνο ένα βραβείο Αριστείας.

Σε κάθε κύκλο θα βραβευτούν έως 45 προτάσεις, συνολικά θα βραβευτούν από όλες τις μονάδες 135 προτάσεις.

 

Κάθε αίτηση θα βαθμολογηθεί ανεξάρτητα από δύο αξιολογητές, ο μέσος όρος των δύο βαθμών καθορίζει την τελική κατάταξη της αίτησης. Σε περίπτωση που η απόκλιση της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών είναι μεγαλύτερη του 25%, η αίτηση θα αξιολογείται από τρίτο αξιολογητή και η τελική βαθμολογία της αίτησης, θα προκύπτει από το μέσο όρο των δύο εγγύτερων από τους τρεις βαθμούς.

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα που υπάρχει διαθέσιμη εδώ

H προθεσμία υποβολής συμμετοχών για τον 3ο κύκλο 

λήγει στις 30/10/2015

Τεχνολογικά Νέα

Ομιλίες και σεμινάριο πρακτικής άσκησης σε θέματα που αφορούν στην Προστασία των Δεδομένων στο πλαίσιο της κοινωνικής έρευνας.

Το Πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης  (ΕΤΕΠ-Κ) του ΙΤΕ, το H2B HUB και ο Οργανισμός Bizrupt σας προσκαλούν στο bootcamp Match and Develop a Startup που θα διεξαχθεί το απόγευμα 15 Φεβρουαρίου 2018 και στις 22-24 Φεβρουαρίου 2019. 

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) καλεί τα μέλη της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας  σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να προτείνουν επεκτάσεις έργων ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ελλάδα για να ενταχθούν στο Google Summer of Code 2019

Το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκεκριμένα οι Μονάδες Επικοινωνιών και Δικτύων καθώς και Υπολογιστικών Υποδομών, ενδιαφέρονται να απασχολήσουν έναν Μηχανικό για την Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε επίπεδο διαχείρισης δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών.

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας διοργανώνει Συμπόσιο Ψηφιακής Τεχνολογίας στις 5 & 6 Νοεμβρίου 2018 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων προσφοράς στην Έρευνα & την Εκπαίδευση και την ένταξη νέων ψηφιακών δράσεων στον τομέα της Υγείας.