Το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκεκριμένα οι Μονάδες Επικοινωνιών και Δικτύων καθώς και Υπολογιστικών Υποδομών, ενδιαφέρονται να απασχολήσουν έναν Μηχανικό για την Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε επίπεδο διαχείρισης δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών.

 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ στην περιοχή της επιστήμης υπολογιστών ή Πολυτεχνικών Σχολών με σχετικό αντικείμενο
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην υποστήριξη υποδομών και υπηρεσιών ΤΠΕ
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε υπηρεσίες υποστήριξης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων
  • Καλή γνώση στην λειτουργία και διαχείριση δικτυακών υποδομών, δικτύων TCP/IP

Επιθυμητά προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Καλή γνώση στην διαχείριση δικτυακών συσκευών της εταιρίας Cisco Systems (Να αναφερθεί πιθανή πιστοποίηση)
  • Καλή γνώση σε λειτουργικά συστήματα Linux και Unix (Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση πόρων και ασφάλειας)
  • Γνώσεις προγραμματισμού shell scripting, python, php

Περισσότερες πληροφορίες: Φωτεινή Μπορμπουδάκη, +30 2810-393330, fotini (at) uoc.gr

Τεχνολογικά Νέα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» στις  3, 4, 5 Ιουλίου 2020 διαδικτυακά. Ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου.

 

Το έργο BIOTALENT επιλέχθηκε ως καλή πρακτική από την Εθνική Υπηρεσία του Βελγίου .

Registration is open for the EUNIS 2020 Congress in ‘Virtual Helsinki’: an online event with a distinctively Finnish feel. It is free to attend and open to HE community.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα διοργανώνει στις 30 & 31 Μαΐου 2020, την διαδικτυακή διημερίδα “Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η επόμενη μέρα. Η πρόκληση της ανοικτής εκπαίδευσης”. Η διημερίδα διεξάγεται με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Το Ucnet συμμετείχε στο έργο BIOTALENT σε συνεργασία με το ΜΦΙΚ και ανέλαβε τη φιλοξενία, ανάπτυξη και υποστήριξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του έργου.