Το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκεκριμένα οι Μονάδες Επικοινωνιών και Δικτύων καθώς και Υπολογιστικών Υποδομών, ενδιαφέρονται να απασχολήσουν έναν Μηχανικό για την Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε επίπεδο διαχείρισης δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών.

 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ στην περιοχή της επιστήμης υπολογιστών ή Πολυτεχνικών Σχολών με σχετικό αντικείμενο
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην υποστήριξη υποδομών και υπηρεσιών ΤΠΕ
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε υπηρεσίες υποστήριξης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων
  • Καλή γνώση στην λειτουργία και διαχείριση δικτυακών υποδομών, δικτύων TCP/IP

Επιθυμητά προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Καλή γνώση στην διαχείριση δικτυακών συσκευών της εταιρίας Cisco Systems (Να αναφερθεί πιθανή πιστοποίηση)
  • Καλή γνώση σε λειτουργικά συστήματα Linux και Unix (Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση πόρων και ασφάλειας)
  • Γνώσεις προγραμματισμού shell scripting, python, php

Περισσότερες πληροφορίες: Φωτεινή Μπορμπουδάκη, +30 2810-393330, fotini (at) uoc.gr

Τεχνολογικά Νέα

Επισυνάπτεται το Σχέδιο Δράσης και η Εργαλειοθήκη για την Υποστήριξη Τηλεδιδασκαλίας, Τηλεργασίας και Τηλεσυνεργασίας όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Στις 24Μαρτίου  2020ημέραΤρίτηκαι  ώρα 10.00π.μ.,  θα  γίνει  η τελετή ορκωμοσίαςτων νέων διδακτόρων, αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.  Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τις υπηρεσίες βίντεο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επισυνάπτεται σχέδιο υποστήριξης, μέσω ΤΠΕ,  των Διδακτικών και Διοικητικών Διαδικασιών του Ιδρύματος.

 

Ζωντανή μετάδοση του μαθήματος "Δίκαιο και Θεσμοί την Οικονομικής-Νομισματικής Ένωσης" του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

 

 

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναβάθμιση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία έλαβε χώρα από τις 20 ως τις 22 Φεβρουαρίου 2020.