Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 17.00 – 21.00 στην αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου  με θέμα:

«Αξιοποίηση Συστημάτων και Τεχνολογιών Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα – Μονάδα Αριστείας Πανεπιστημίου Κρήτης»

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την χρήση, αξιοποίηση ανοικτών τεχνολογιών, ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα, για την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών, μέσα από την παρουσίαση των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων που προέκυψαν και από τους τρεις κύκλους εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» (της πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την ανάπτυξη και διάδοση του ανοιχτού λογισμικού», Ε.Π. Ψηφιακής Σύγκλισης – Αναθέτουσα Αρχή: ΕΔΕΤ Α.Ε., που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Με την ολοκλήρωση του τρίτου κύκλου εκπαίδευσης, ολοκληρώνεται επιτυχώς το έργο Μονάδων Αριστείας για το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Συνολικά στο πλαίσιο του έργου διοργανώθηκαν έξι (6) σεμινάρια και τρία (3) σχολεία κώδικα που επικεντρώθηκαν στην χρήση, ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών ελ/λακ στις θεματικές περιοχές του Τουρισμού, του Εκπαιδευτικού Λογισμικού και της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Στην τρίτη απολογιστική ημερίδα θα γίνει μία συνολική παρουσίαση του έργου, των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν, των αποτελεσμάτων και της αξιολόγησης αυτών.  Παράλληλα, θα αναδειχθεί η αξία του ελ/λακ και η συμβολή του σε επίλυση και κάλυψη προβλημάτων και αναγκών σε τομείς της καθημερινότητας. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις δυνατότητες που παρέχονται σε προγραμματιστές που εργάζονται σε ελ/λακ να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας και να αξιοποιήσουν εμπορικά και επαγγελματικά τις σχετικές δεξιότητες και έργα τους.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε προγραμματιστές, φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευομένους της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και σε όποιον έχει ενδιαφέροντα σχετικά με αξιοποίηση, ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών ελ/λακ.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και μέσω Live streaming από την ακόλουθο σύνδεσμο.

http://vod.ucnet.uoc.gr/video/iptv/131

Σημείωση: Στην ημερίδα θα δοθούν στους εκπαιδευομένους της Μονάδας Αριστείας, οι βεβαιώσεις συμμετοχής του τρίτου κύκλου εκπαίδευσης και όσες εκκρεμούν από τους δύο προηγούμενους κύκλους

Τεχνολογικά Νέα

Ομιλίες και σεμινάριο πρακτικής άσκησης σε θέματα που αφορούν στην Προστασία των Δεδομένων στο πλαίσιο της κοινωνικής έρευνας.

Το Πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης  (ΕΤΕΠ-Κ) του ΙΤΕ, το H2B HUB και ο Οργανισμός Bizrupt σας προσκαλούν στο bootcamp Match and Develop a Startup που θα διεξαχθεί το απόγευμα 15 Φεβρουαρίου 2018 και στις 22-24 Φεβρουαρίου 2019. 

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) καλεί τα μέλη της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας  σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να προτείνουν επεκτάσεις έργων ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ελλάδα για να ενταχθούν στο Google Summer of Code 2019

Το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκεκριμένα οι Μονάδες Επικοινωνιών και Δικτύων καθώς και Υπολογιστικών Υποδομών, ενδιαφέρονται να απασχολήσουν έναν Μηχανικό για την Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε επίπεδο διαχείρισης δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών.

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας διοργανώνει Συμπόσιο Ψηφιακής Τεχνολογίας στις 5 & 6 Νοεμβρίου 2018 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων προσφοράς στην Έρευνα & την Εκπαίδευση και την ένταξη νέων ψηφιακών δράσεων στον τομέα της Υγείας.