Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα εξετάσεων με τη χρήση της πλατφόρμας elearn.uoc.gr (Moodle), για την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του 2020.

Σε αυτή την ενότητα συμπεριλαβάνονται διάφοροι οδηγοί για τα εργαλεία τηλεδιάσκεψης που μπορούν να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη της τηλεδιδασκαλίας. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται όταν προκύπτουν νέα δεδομένα.

Η υπηρεσία Office 365 παρέχεται δωρεάν από τη Microsoft στα μέλη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (φοιτητές, καθηγητές, τεχνικό/διοικητικό προσωπικό). Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου η υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί και από τις 24/02/2017 είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οδηγίες σε συχνές ερωτήσεις πάνω στην χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης - ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης https://elearn.uoc.gr/

 

Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών τηλε-εκπαίδευσης, τηλεδιάσκεψης και τηλεσυνεργασίας στη Πανεπιστημιούπολη Βουτών, διαμορφώθηκε και εξοπλίστηκε Κεντρική Διατμηματική Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης, Τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα Ε.130 του Κτηρίου Μαθηματικ

Το Κέντρο Υπηρεσιών και Υποδομών ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχει προς χρήση στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Πανεπιστημίου, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης βασιζόμενο στην πλατφόρμα ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης Moo