Το Κέντρο Υπηρεσιών και Υποδομών ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχει προς χρήση στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Πανεπιστημίου, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης βασιζόμενο στην πλατφόρμα ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης Moo

Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών τηλε-εκπαίδευσης, τηλεδιάσκεψης και τηλεσυνεργασίας στη Πανεπιστημιούπολη Βουτών, διαμορφώθηκε και εξοπλίστηκε Κεντρική Διατμηματική Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης, Τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα Ε.130 του Κτηρίου Μαθηματικ

Οδηγίες σε συχνές ερωτήσεις πάνω στην χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης - ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης https://elearn.uoc.gr/