Η Υπηρεσία Καταλόγου είναι μια δικτυακή υπηρεσία που περιέχει πληροφορίες επικοινωνίας χρηστών (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο κλπ) αλλά και δεδομένα σχετικά με δικαιώματα χρήσης αλλά και επιπέδου δικαιωμάτων μιας υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από την Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών και φιλοξενείται στο Κέντρο Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την κάλυψη των αναγκών ανταλλαγής (αποστολής και

Σύστημα Ενιαίας Πρόσβασης (Single Sign On - SSO)

Virtual Private Network

Το Κέντρο Υπηρεσιών και Υποδομών ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχει Υπηρεσίες Ονοματοδοσίας (DNS) με τη διαχείριση και αντιστοίχιση αλφαριθμητικών ονομάτων χώρου (domain names) στις αριθμητικές Διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP addres