Εμφάνιση των στατιστικά από των αριθμό των αιτημάτων που εξυπηρετήθηκαν από την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του Πανεπιστημίου Κρήτης :

  • Συγκεντρωτικά στατιστικά ομαδοποιημένα σε τρίμηνα για το σύνολο των δελτίων που έχουν εξυπηρετηθεί
  • Κίνηση δελτίων που έχουν εξυπηρετηθεί ανά Τμήμα με δίμηνη περίοδο αναφοράς

 

Ακολουθούν τα στατιστικά από αριθμό των αιτημάτων που εξυπηρετήθηκαν από την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του Πανεπιστημίου Κρήτης ομαδοποιημένα σε τρίμηνα.