Δυνατότητες απασχόλησης στις Μονάδες Δικτύων και Επικοινωνιών και Υπολογιστικών Υποδομών του Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ.

Για την τρέχουσα περίοδο υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες απασχόλησης : 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ηράκλειο, 21/11/2016

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκεκριμένα οι Μονάδες Επικοινωνιών και Δικτύων καθώς και Υπολογιστικών Υποδομών, ενδιαφέρονται να απασχολήσουν έναν Τεχνικό για την Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε επίπεδο δικτύων και υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων: Συμμετοχή στο έργο του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και συγκεκριμένα στην Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη των σχολικών μονάδων καθώς και την υποστήριξη των υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί.

Αμοιβή αναδόχου: Αναλόγως προσόντων.

Διάρκεια απασχόλησης: 1 έτος

Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Ιανουάριος 2016

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Εναλλακτικά γίνονται δεκτοί βασικοί τίτλοι σπουδών όλων των τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών και των τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, εφόσον υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή τεκμηριωμένη εμπειρία 2 (δύο) ετών στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει κατά την αίτηση να συνυποβληθεί η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Καλή γνώση στην λειτουργία και διαχείριση δικτυακών υποδομών, δικτύων TCP/IP και τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων (ADSL)
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε υποστήριξη υποδομών και υπηρεσιών ΤΠΕ
  • Καλή γνώση Microsoft Office (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα)
  • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητά  προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή την Πληροφορική
  • Καλή γνώση στην διαχείριση δικτυακών συσκευών της εταιρίας Cisco Systems (Να αναφερθεί πιθανή πιστοποίηση)
  • Καλή γνώση στην διαχείριση δρομολογητών της εταιρίας Mikrotik (Να αναφερθεί πιθανή πιστοποίηση)
  • Καλή γνώση σε λειτουργικά συστήματα Linux και Unix (Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση πόρων και ασφάλειας)
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην εξ’ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη (helpdesk)

Κατάθεση Βιογραφικου:

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους με e-mail μέχρι και τις 15/12/2016:

Υπόψη: κας. Μπορμπουδάκη Φωτεινής

e-mail :  fotini @ ucnet.uoc.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  2810 393330

Σε κάθε βιογραφικό θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Η Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών του Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης αναζητά νέους που θέλουν να επεκτείνουν την εμπειρία τους στον προγραμματισμό εφαρμογών.

Τί χρόνο χρειάζεται να αφιερώσεις:

Πρωινά ή/και απογεύματα, προσαρμόσιμο ωράριο, συνεχές ή μη, βάσει του διαθέσιμου χρόνου σου και κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο της Μονάδας.

Περιγραφή αντικειμένου:

Ανάπτυξη νέων εφαρμογών με ανοικτές τεχνολογίες, συντήρηση και διαχείριση ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου.

Τί κερδίζεις/τί μαθαίνεις:

Εξασκείς τις σπουδές και το ταλέντο σου. Αναπτύσσεις εξειδικευμένη τεχνογνωσία μέσα σε ένα οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον. Αξιοποιείς δημιουργικά το χρόνο σου, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον. Έχεις ελαστική απασχόληση προσαρμοσμένη στο πρόγραμμά σου. Βοηθάς στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Περισσότερες πληροφορίες: Μανώλης Ζουράρης, 2810-393302, zouraris @ uoc.gr