Οδηγίες σε συχνές ερωτήσεις πάνω στην χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης - ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης https://elearn.uoc.gr/

 

Σχετικοί σύνδεσμοι με βοηθητικό υλικό για το Moodle :